Ringtunes Screen

 

 

 

Nhạc chờ rất đặc biệt. Nhạc của bạn nhưng để người khác thưởng thức, mỗi khi bạn nhấc máy họ sẽ cảm nhận được tâm trạng của bạn qua từng giai điệu phát ra bên tai.

Click để download phần mềm Ringtunes hoặc tìm kiếm trên App Store và CHplay từ khóa "Ringtunes Go"

 

Applora Screen