ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Cảm ơn bạn đã sử dụng Dịch vụ Ringtunes (“Dịch vụ”) do Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng – Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media (“Chúng tôi”) cung cấp!

Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) là bản thỏa thuận sử dụng Dịch vụ giữa "Chúng tôi" và người sử dụng “NSD”. Những điều khoản về dịch vụ sau đây sẽ quản lý việc truy cập, sử dụng website và Dịch vụ.
Với việc sử dụng Dịch vụ dưới bất kì hình thức nào, bạn đã đồng ý tuân theo tất cả những Điều khoản dưới đây và các nội dung điều chỉnh bổ sung, nếu có.

1. Nghĩa vụ của người sử dụng

Bạn không được sử dụng trái phép Dịch vụ của Chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Ví dụ, không được gây trở ngại cho Dịch vụ hoặc cố truy cập bằng một phương pháp khác với giao diện và hướng dẫn do chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ trong phạm vi của luật pháp quy định. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc dừng cung cấp Dịch vụ nếu bạn không tuân thủ điều khoản và chính sách của dịch vụ hoặc nếu chúng tôi điều tra được về hành vi bị nghi ngờ là vi phạm.

2. Quyền Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ được phát triển và sở hữu bởi Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng – Chi nhánh Tổng Công ty Truyền thông VNPT Media. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung trong Dịch vụ; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Dịch vụ) sẽ thuộc quyền sở hữu của Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng – Chi nhánh Tổng Công ty Truyền thông VNPT Media và các đối tác của chúng tôi theo thỏa thuận.

3. Sửa đổi và chấm dứt Dịch vụ

Chúng tôi đang không ngừng thay đổi và nâng cao Dịch vụ. Chúng tôi có thể thêm hoặc loại bỏ những tính năng hoặc chức năng không còn phù hợp và chúng tôi sẽ có thông báo cho người sử dụng dịch vụ về mọi thay đổi (nếu có). Chúng tôi có thể toàn quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn nếu bạn không tuân thủ Điều khoản hoặc viêc sử dụng của bạn có thể gây tổn hại cho chúng tôi ở trách nhiệm pháp lý, tài chính, hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc gián đoạn việc sử dụng Dịch vụ của người sử dụng khác.

4. Trao đổi thông tin

Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo dịch vụ, thông báo quản trị, các thông tin khác hoặc thông báo hay liên hệ với bạn bằng nhiều phương tiện. Do đó, bạn hãy cho phép chúng tôi liên lạc với bạn hay gửi cho bạn những thông tin và thông báo đó khi bạn đăng ký dịch vụ.

5. Giải quyết khiếu nại

Chúng tôi cam kết giải quyết mọi khiếu nại của bạn về dịch vụ ngay khi nhận được thông báo chính thức. Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn gặp phải bất cứ vấn đề gì. Tổng đài hỗ trợ dịch vụ: 18001091

6. Hiệu lực thi hành

Những Điều khoản này được diễn giải và điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Nếu bất kỳ quy định nào của những điều khoản và điều kiện này trở nên không có hiệu lực, không thể thực thi hoặc không còn ràng buộc nữa, bạn sẽ vẫn bị giới hạn bởi tất cả những quy định khác trong việc sử dụng dịch vụ này.